poniedziałek, 21 sierpnia 2017

BANER JAKUCJA 980X200

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character

marcin--tomaszewski
Marcin ?Yeti? Tomaszewski


Marcin ?Yeti? Tomaszewski naley do cisej czowki polskich alpinistw. Jako jeden z nielicznych niemal co roku wyprawia si w odlege zaktki ziemi, by dokona pierwszych polskich powtrze wybitnych drg na wielkich cianach lub wytyczy wasne drogi.

Wanie na wytyczaniu nowych drg skupia si projekt ?4 ywioy? zainicjowany przez Marcina Tomaszewskiego w 2009 roku. Projekt zakada wspinaczk w  czterech rejonach grskich charakterystycznych dla kadego z ywiow panujcych w grach. Wiatr ? Patagonia, zimno ? Alaska, woda ? Ziemia Baffina oraz tropik ? Wenezuela. Nowe drogi powstay ju na Alasce, Ziemi Baffina i w Wenezueli.
 
W ubiegym roku ?Yeti? zawita w Patagonii pod Cerro Torre i cho linia na now drog zostaa wypatrzona na zachodniej cianie, wspinacz dokona ?tylko? pierwszego polskiego przejcia drogi Ferrariego (wraz z Jakubem Radziejowskim ? przeczytaj wywiad ze wspinaczem dotyczcy tego przejcia: Sprawnie dziaajca maszynka).

Marcin Tomaszewski w 2003 roku by nominowany do Zotego Czekana. Najwaniejszej midzynarodowej rodowiskowej nagrody alpinistycznej. Otrzyma wiele innych nagrd, w tym Mugs Stump Award, ktra jest przyznawana ?za ducha przygody i eksploracji we wspinaczce?, za przekraczanie alpinistycznych barier.

Zobacz film z ubiegorocznej wyprawy do Kanady - wytyczenie "Superbalance" wraz z Markiem Raganowiczem


Marcin ?Yeti? Tomaszewski jest specjalist od wspinaczki solowej. Samotnie poprowadzi wiele nowych drg (m.in. ?Ostatni Mohikanin? na Kazalnicy Midzyszowieckiej).

W latach 1993-2010 w Tatrach zim i latem przeszed 170 drg wspinaczkowych, z czego 17 to drogi nowe, a 10 pokona samotnie.

Od 1997 roku cyklicznie organizuje oglnopolskie zawody wspinaczkowe Fight Club, ktrych jest pomysodawc. Od 2005 roku jest instruktorem wspinaczki sportowej i prowadzi wasn szko wspinania.

 Waniejsze przejcia: 

Pakistan, Karakorum, Nangmah Walley, nowa droga na cianie Denbor Brakk 600m/A3/VIII+, 7 dni, partner K.Belczyski.

Grenlandia, Tasermiut fiord, nowa droga na cianie Nalumasortoq, 1200 m/ A3+/VIII+ partnerzy J.Gob, S.Piecuch, J.Fluder.

Ziemia Baffina, Pongnirtung fiord, nowa droga na cianie Mount Thor, 1350 m/ A4/VIII+, partner K.Belczyski.

Alaska, Shadows Glacier, nowa droga na cianie Citadela, 1150 m/ A4/VII+, partnerzy K.Belczyski , D.Kaszlikowski.

Alaska, Mt. Barril, III, 1200 m solo, Mt. Johnson, escalator 1200/M5/Wi4, solo.

Ziemia Baffina, Sam Ford fiord, Polar Sun Spire, nowa droga 24 dni w cianie VII/A4/M7+, partner Marek Raganowicz.

 

Wczoraj Marcin Tomaszewski wraz z Markiem Raganowiczem wyruszy do Pakistanu, w Karakorum, by wytyczy now drog na pnocno-zachodniej cianie Great Trango Tower (6286 m np.m.).

O wyprawie czytaj w artykuach:
Great Trango
Great Trango start

 

Poniej prezentujemy wywiad z Marcinem Tomaszewskim, ktry zosta przeprowadzony 21 maja 2013 roku:


Jest rok 1996, stoisz pod najwiksz cian w polskich Tatrach, pkilometrowej wysokoci Kazalnic. Masz zamiar poprowadzi now drog, jest zima, jeste sam. Co czue?
Podekscytowanie. To byo wyzwanie! A ja karmi si takimi wyzwaniami. I niewiadom. Wczeniej wspinaem si tylko na krtszych drogach, na Czowce Migusza, na Kopie Spadowej. Co prawda pokonywaem drogi solo na Kazalnicy, ale latem. To bya pierwsza powaniejsza droga pokonana zim. Rozpoczynaem moj przygod ze wspinaczk. Kurs zrobiem w 1991 roku. Ta droga bya wyzwaniem, ktre powodowao, e musiaem si mocno spry.

Bye na to przygotowany od strony technicznej?
Na swj sposb. W tamtym okresie, ze wzgldu na oszczdnoci finansowe, a byem w wieku licealnym, sam produkowaem swoj odzie. Drog ?Ostatni Mohikanin?, bo o niej mwimy, pokonaem we wasnej odziey, ktr uszyem z zakupionego na metry materiau typu ortalion i polar. Sprzt rwnie sobie robiem wasnorcznie, przynajmniej niektre haki. To bya dla mnie dua przygoda pj w gry z wasnymi produktami?

Wasne haki? Nie bae si, czy wytrzymaj?
Musz si przyzna, e nie zastanawiaem si nad tym. To by wiek ignorancji. Wiek, w ktrym czowiek nie zastanawia si nad tym, czy to wytrzyma czy nie? Jakie obcienia zniesie? Dla mnie istotne byo to, eby utrzymao mj ciar ciaa, ebym mg si powiesi na przelocie, i sign do kolejnego. A czy wytrzyma wikszy udar czy mniejszy, to ju byo poza zasigiem mojej wyobrani.

Psychicznie ci to nie przerastao?


Pamitam tekst z magazynu ?Gry?, w ktrym opisywae to przejcie. Dla zwykego miertelnika, ktry nie ma do czynienia ze wspinaniem, to mogo brzmie jak wyznania samobjcy. Kilkumilimetrowy kawaek blachy wbijasz motkiem w szczelin. Wieszasz na tym cay ciar ciaa. Metal si ugina. Nie wiesz czy nie wypadnie z tej szczeliny. I to wszystko 200 metrw nad ziemi. Na cianie jeste sam. Jakby co, adnego ratunku. Gdy ten hak wypadnie, lecisz do samych piargw, ktre widzisz midzy nogami. I tak minuta po minucie przez prawie trzy dni? To w ogle da si wytrzyma psychicznie?
Z czasem przychodzi znieczulenie na trudnoci typu niebezpieczestwo. Przyjmuj je jako rzecz naturaln. Wbijam hak, widz, e si rusza, wpinam si do niego, boj si, ale nie widz innej opcji poza powieszeniem si na nim i pjciem do gry. Oswajam w ten sposb cian. Trzeba si duo wspina, eby to osign. To przychodzi z czasem. Pogodzenie ze cian i utwierdzenie w przekonaniu, e to jedyna droga, ktr teraz musz pokona. Droga do gry.

W modoci bye niesfornym chopakiem z blokw. Jak ze Szczecina trafie w gry?
Pochodziem z okolic, w ktrych byy bitwy rnych osiedli. Chcc nie chcc trzeba byo si opowiedzie po ktrej ze stron. Przebywajc w takim rodowisku nie mona okazywa saboci, bo szacunek opiera si na tam sile, pewnoci siebie, obronie wasnej godnoci. W tym te czasie uprawiaem bardzo intensywnie sztuki walki. Uczestniczyem w sparingach z kolegami na terenie sali oraz poza ni. Suchaem bardzo mocnej muzyki, rapu. Biegaem z flamastrem po klatkach. Zdarzay si jakie bjki. To nie wynikao z mojej natury, ale z okolicznoci w okresie buntu. Walczyem z ludmi i przeciwstawiaem si wiatu.
Majc jakie 15 lat trafiem w gry. Naleaem do harcerskiego klubu trekkingowego. W tym klubie nauczyem si dwch rzeczy. Zjeda na linie i pi piwo [miech]. To zjedanie na linie na tyle mnie zainteresowao, e poszukaem ogoszenia odnonie kursw wspinaczkowych i znalazem ? w Klubie Wysokogrskim w Szczecinie.

Od razu wiedziae, e gry to jest to?
Tak, to by bysk. Wspinanie zazbio si ze sztukami walki, bo uczyem si w szkole sportowej judo. W pewnym momencie zaczem odpuszcza treningi na rzecz cianki wspinaczkowej. W kocu trener do mnie podszed i powiedzia: ?Marcin albo wspinanie, albo judo. Jak nie chcesz trenowa, to przynie judog?. Na nastpny dzie przyniosem judog, powiedziaem do widzenia i poszedem na cao. T ca energi, ktr miaem przeciw wiatu, skierowaem na waciwe tory czyli nauczyem si pracowa nad sob, walczy z wasnymi sabociami. I to mi chyba bardziej w tym momencie odpowiadao, poniewa przestaem by od kogokolwiek, poza sob, zaleny.

Druga poowa lat 90. to w twoim wydaniu nieustanne wspinanie. Tatry, Alpy. Non stop w grach. Skd taki gd wspinania?
To wynika z mojego charakteru. Od dziecka wszystko robiem intensywnie, na przysowiow stw. Gdy dzisiaj patrz na swoje dzieci, widz siebie, widz t sam energi. Mam creczk Maj. Kiedy id z ni przez miasto, ona obok mnie nie idzie normalnie, jej sposb spacerowania to gwiazdy. Nie potrafi spokojnie i. I ja taki jestem. Potrzebuj ruchu, potrzebuj energii w sobie.

Od 2002 roku do dzi chyba tylko w jednym roku nie wytyczye nowej drogi albo nie powtrzye czego skrajnie trudnego. I to gdzie w wiecie. Alaska, Patagonia, pnocna Kanada, Wenezuela. Prawdopodobnie nikt z aktywnych polskich wspinaczy nie ma takiego katalogu przej. Masz wiadomo, e jeste najlepszym wspinaczem wielkocianowym w tym kraju?


A co jest twoim celem?
Nowa droga na Great Tango Tower w Pakistanie. Oglniej - realizacja projektu 4 ywioy. Patrzc szerzej moim celem w grach jest pewna forma twrczoci. Wytyczenie nowych drg wie si z kreowaniem nowej przestrzeni. Przechodzimy gr dziewiczym terenem, ale nie malujemy tej linii czerwon albo bia farb, nie wida tego z satelity. Tworzymy jedynie przestrze, ktra jest nasza. Opisujemy j, wiemy z ni nasze emocje. To do mistyczne przeycie, poniewa drog, ktr tworzymy i nazywamy, moemy zachowa w pamici do koca ycia. Ona moe nam dawa si do ostatnich dni.

W 2003 roku miae okazj wyjecha na wypraw do Nepalu z guru polskiego alpinizmu jeszcze z lat 80., czowiekiem ktry w pewnym sensie wymyli szybkie, lekkie wspinanie w Himalajach, z Wojciechem Kurtyk. Czego si od niego nauczye?
Wojtek Kurtyka to wielka posta. Wytycza niesamowite drogi. Choby na Nameless Trango Tower. Robi te niezwyke rzeczy na omiotysicznikach. Na pewno nauczyem si technicznych patentw od Wojtka. Jednak najwiksze znaczenie dla mnie miao to, co zobaczyem w jego oczach oraz to, co z nim przeyem. Zainspirowaa mnie jego energia i pozytywne mylenie. Najwaniejsza i najwiksza nauka, jak przyjem w tym okresie ? bez wzgldu na wiek, mona i na cao.

Wojciech Kurtyka ze wspinania uczyni ca filozofi, opart w zaoeniach o buddyzm. W zeszym roku na Ziemi Baffina wytyczye z Markiem Raganowiczem now drog, ?Super Balance?, podczas wspinaczki trwajcej trzy tygodnie. W tekstach Marka Raganowicza rwnie mona si dopatrzy inspiracji buddyzmem. Ta filozofia i tobie jest bliska?


Na prelekcjach i w wywiadach podkrelasz, e nazwa drogi, ktr zrobilicie z Markiem Raganowiczem, ?Superbalance? odnosi si do relacji, jaka midzy wami si wytworzya.
Z Markiem stworzylimy super team. Super balance ? tak to nazwalimy ? poniewa od samego pocztku nie byo midzy nami jakiejkolwiek konfrontacji. Wiedzielimy, e naszym nadrzdnym celem jest ciana, a nie my sami. Polegao to przede wszystkim na wyzbyciu si wasnego ego.

Wyzbycie si ego? To jest niezbdne, eby si wspina z partnerem?
Myl, e tak. W grach nie ma miejsca na dum, na ambicje, na porwnywanie si z partnerem, na przeciganie si. Nie moemy upatrywa w naszym partnerze przeciwnika. Kogo, od kogo chcemy by lepsi. Partner w grach ma by naszym przyjacielem, kim, kto ma nas zastpi na trudnym wycigu, i ma nam uly. Jeli nie dam rady zrobi trudnego wycigu, prosz partnera eby mnie zmieni. I istotne jest to, ebymy czuli w tym momencie ulg, a nie zawi albo al. O to w tym chodzi ? eby czu si wolnym i czerpa z partnerstwa rado, a nie rywalizowa.

Mona powiedzie, e wspinacz rozwija si nie tylko technicznie, ale i duchowo. S jakie etapy tego rozwoju?
Rozwijasz si jednoczenie na kilku paszczyznach. Na jednej jeste obserwatorem, patrzysz sob. Na drugiej dowiadczasz mistycznych przey. Kreujesz - cieszc si z tej twrczoci. Na kolejnej, uciekasz od czego? Raz jedna paszczyzna jest bardziej istotna, a kiedy indziej, druga. Ale to wszystko tworzy cao, ktra powoduje, e wspinanie jest tak ciekawe.

U Ciebie wystpuj te wszystkie paszczyzny? Ucieczka?
Tak. Kiedy bya ucieczka w moim wspinaniu. Od pewnych okolicznoci w yciu. Obecnie ju nie. Motywacja mojego wspinania zmienia si. Gdy zmienia si czowiek - zmieniaj si okolicznoci. Na pewno gdy zaczynaem si wspina, to due znaczenie odgrywaa potrzeba udowodnienia sobie czego? Potrzeba pokazania, e dam rad. Teraz tego nie ma, bo wiem, e dam rad. A jeli nawet nie dam, to nie jest to dla mnie kluczow spraw. Obecnie pozostaa we mnie ch parcia do przodu i tworzenia. Pozostawiania po sobie drg, ktre potem dadz mi si, ktre w przyszoci bd moimi akumulatorami. Patrzc w przeszo, wspominam moje wypady na Alask, do Pakistanu czy do Patagonii, co powoduje, e czuj energi, ktra spywa do mnie z przeytych przygd. Chodzi o to, eby zainwestowa w co, co za jaki czas przyniesie wspomnienia, a wraz z nimi jednoczenie ch do ycia i si.

Stawiasz przed sob coraz to nowe wyzwania. Czy dostrzegasz gdzie granic swoich moliwoci wspinaczkowych?
Granica moliwoci w trakcie wspinaczki nie opiera si na asekuracji, na czynnociach technicznych, poniewa to powinnimy opanowa do perfekcji. Nie moemy sobie pozwoli na jakikolwiek bd bd niedouczenie. Musimy dysponowa najlepszym sprztem w odpowiedniej iloci. Kluczem jest teren, z ktrym mamy si zmierzy w miar w jak najlepszym stylu. Czyli najlepiej w stylu klasycznym. I tu pojawia si wyzwanie. Oczywicie wiadomo, e asekuracja albo jest, albo jej nie ma. Wspinaczka to z jednej strony wykonanie konkretnych ruchw, z drugiej ? psychika. Bo niejednokrotnie te ruchy musimy wykona, powiedzmy, pitnacie metrw nad bardzo sabym przelotem. Odpadnicie w takim miejscu grozi albo zamaniem, albo nawet mierci. I to jest to. Trudnoci techniczne i psychiczne. Wielu wspinaczy posiada bardzo due umiejtnoci techniczne, ale niestety nie radz sobie psychicznie z pewnymi trudnociami, nie s w stanie wyj wysoko nad jaki przelot, aby wykona banalny dla nich ruch. Dlatego oba te elementy trzeba stale, kompleksowo rozwija.

Zaraz wyjedacie z Markiem Raganowiczem na Trango Tower. Chcecie wytyczy now drog. Dlaczego akurat ta gra?
Zachodnia ciana Great Trango Tower to jedna z najwikszych skalnych cian na wiecie. Lita, liczca ponad tysic metrw ciana. Legenda, o ktrej marzy kady wspinacz. Pikno i niedostpno.
Od dawna marzyem, eby wytyczy now drog na tej cianie. Wypatrzyem ju sobie kiedy pikn lini, ale jak si pniej okazao, miejscami teren nie nadawa si do wspinaczki. By bardzo kruchy, naraony na spadajce kamienie i lodowe odamki. Wyszukanie nowej drogi polegao na tym, e usiedlimy z Markiem nad zdjciem, wyrysowalimy ju istniejce na cianie drogi, pokonane przez inne zespoy, i udao nam si znale wolne miejsce na now drog. Jest pewna formacja, ktra nam bardzo odpowiada. Mam nadzieje, e uda nam si na niej pocign ciekaw lini.

Zadaem Ci pytanie na pocztku, co czue pod Kazalnic. Wyobraasz sobie, co poczujesz stojc pod Great Trango Tower?
Na pewno bd podekscytowany. Bd chcia jak najwicej si wspina, bo to jest moim celem. Bdzie nas dwch, tak wic bdziemy musieli si dzieli tym terenem wspinaczkowym, i ju teraz widz, e cay czas bd myla, by jak najwicej tego terenu poprowadzi. Prowadzenie jest najbardziej przyjemne. Przypuszczam, e kady z nas bdzie rwa dla siebie tyle drogi ile si da.

Z bazy pod Great Trango Tower bdziecie mieli na wycignicie rki omiotysiczniki. Gaszerbrumy, Broad Peak, K2. Omiotysiczniki ci kusz?
Mam kilka cian, ktre mnie interesuj, ale jeszcze si na tym nie skupiam. S na tyle trudne i niesamowite, e aby w ogle myle o nich, musz przej najpierw pewne etapy. Musiabym wej na kilka atwych omiotysicznikw, eby zapa pami wysokociow, by nauczy si gr najwyszych, by w kocu sprawdzi organizm na duych wysokociach. To duga droga.

Ale na razie si nie spieszysz? Wiem, e Artur Hajzer proponowa ci zimowe K2. Odmwie.
Tak, poniewa chciaem zakoczy projekt 4 ywioy. Gdybym mia pojecha w Himalaje, to nie po to, by od razu wybra si na strasznie trudn gr. Chciabym si do tego przygotowa, by czu gotowo ? tak jak wspomniaem ? etapami. Najpierw jeden, czy dwa wyjazdy, eby zapozna si z dan wysokoci, nastpnie rozpoznanie terenu zejciowego oraz topografii. W Himalajach nie ma duego marginesu na bdy.

Zdradzisz, co kry ci po gowie?
Dokoczenie drogi Wojtka Kurtyki na Gaszerbrumie, na ?wietlistej cianie?. Wojtek nie wszed na szczyt. Chciabym pj po jego ladach. To jest wielkie wyzwanie. Moe K2.

Nowa droga?


Dla Ciebie Himalaje s zwieczeniem wspinaczkowej kariery? Czym najtrudniejszym, najbardziej wyzywajcym dla wspinacza?
Niekoniecznie. Nie interesuje mnie himalaizm. Powiem szczerze, himalaizm mi si nie podoba, poniewa ja nie lubi walczy z blem gowy, z wysokoci, z oddechem. Chc walczy z trudnociami ciany, wykorzysta maksymalnie w sposb wiadomy swoje ciao. Jednak powodem, dla ktrego chciabym pojecha w Himalaje, i w pewnym sensie by himalaist przez jaki czas, s wspomniane wczeniej ciany. Potem by moe ponownie wrc do wspinania bigwallowego. Mgbym powici kilka lat swojego ycia po to, eby wej na K2 now drog od strony pnocnej. To jest wedug mnie obecnie jedno z najwikszych wyzwa w himalaizmie. Moje skryte marzenie, o ktrym teraz po raz pierwszy mwi. Aby je zrealizowa, musiabym pewnie przygotowywa si trzy, cztery lata.

 

rozmawia: Jakub Karp

 

 

Drukuj PDF

Ksiki sportowe i wojskowe